Üyelik Sözleşmesi

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

Danışan (Kullanıcı) : “İyi ki Sen”  isimli görüntülü görüşme platformuna  kayıt olarak üyelik bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş elektronik ortamda/online verilecek danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isteğini beyan etmiş olan veya Memorial Çağrı Merkezi’ni arayarak belirtilen Danışan (Kullanıcı) şartları taşıyan ve bilgilerini veren gerçek kişi/kişilerdir.

Danışman :  İlgili uzmanlık alanlarında danışman veya uzman olarak online görüntülü danışmanlık hizmeti veren/verecek olan kişidir.

“İyi ki Sen”  : Danışman ve Danışan’ın elektronik ortamda/online görüntülü görüşme gerçekleştireceği Memorial’a ait https://iyikisen.com/ alan adlı internet sitesi olup, Memorial tarafından işletilen ve danışmanlık hizmetlerinin online verilmesinin sürekliliğini sağlayan ve danışanların danışmanlar ile görüntülü veya sesli görüşmesini sağlayan platformu ifade eder. Diğer bir ifade ile “görüntülü görüşme platformu”’dur.

Danışmanlık Ücreti : Bir Danışan’ın https://iyikisen.com/ sitesinde güvenli bir şekilde Danışan tarafından seçilmiş Danışman’dan görüntülü görüşme olarak talep ettiği danışmanlık hizmetleri için vereceği ücreti ifade eder.

Randevu Sistemi : Danışan’ın “İyi ki Sen” üzerinden veya Memorial Çağrı Merkezi aracılığı ile gerçekleştireceği üyelik kaydı ile online görüntülü danışmanlık hizmeti talep etmelerini sağlayan sistemdir. Danışan, Danışman listesinden seçeceği Danışman’ın uygun seanslarını seçerek ya da çevrimiçi olan Danışmanlar’la anında veya Çağrı Merkezini arayarak randevu oluşturur.

 1. İşbu sözleşme “İyi ki Sen” ile hizmet alma talebini https://iyikisen.com/ web sitesi üzerinden ileten danışan arasında düzenlenmiştir.
 2. Danışan, İyi ki Sen sitesi üzerinden hizmet talebinde bulunmakla, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve yetki verdiğini kabul ve beyan eder. İyi ki Sen’den hizmet alabilmek için danışanın kullanım sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmesi gerekmektedir. Danışan, üyelik kaydı için verdiği tüm bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu, oluşacak değişiklikleri derhal bildirerek üyelik bilgilerini güncelleyeceğini kabul eder.
 3. Danışanın İyi ki Sen web sitesi üzerinden alacağı danışmanlık hizmetlerinin esasları işbu sözleşme ve imzalanacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenir. Danışan bu sözleşmeyi kabul etmekle mevzuata uygun hareket edeceğini kabul etmiş sayılır. Danışman ve danışan arasında İyi ki Sen web sitesi haricinde yapılan tüm işlemler sözleşme kapsamı dışındadır ve bu gibi durumlarda İyi ki Sen’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Danışan (Üye)’ın https://iyikisen.com/ web adresinden üye kaydı yapması ve danışmanlık hizmeti talep etmesi durumunda belirleyeceği Danışman’a ait uygun seans seçimi yapmasının ardından randevu site üzerinden Danışan tarafından oluşturulacaktır.
 5. Danışman ile danışanın site içerisinde yapacağı görüşmelerde teşhis, tedavi, reçete, ilaç önerisi, muayene vb. tıbbi yönlendirmeler yapılmayacak, uygulanmayacak ve bu yönde bir işlem yapılmayacaktır. Danışan bu konularda ısrarcı olmayacaktır. Israrcı olunması durumunda danışman tarafından görüşme sonlandırılabilecektir.
 6. İşbu Sözleşme kapsamında “İyi ki Sen” sitesi, Danışman ve Danışan’ın danışmanlık hizmetlerinin alınması ve verilmesi esnasında buluştuğu elektronik bir pazar yeri yapısındadır. İyi ki Sen, kişiler arasındaki bu hizmet alım-satımında hiçbir suretle taraf kabul edilemez ve arabuluculuk veya hakemlik yapamaz. Danışman ve İyi ki Sen hukuken bağımsız taraflardır ve aralarında herhangi bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İyi ki Sen sunulan hizmette sadece aracı hizmet sıfatıyla yer almakta ve verilen hizmet sırasında gerekli hususların yerine getirilmesi konusunda bir denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Danışanın vereceği bilgiler ve tavsiyeler kendi kişisel görüşleri olup bu durumdan hiçbir şekilde İyi ki Sen sorumlu olmayacaktır. Danışan ile danışman arasındaki hiçbir talep veya uyuşmazlığın tarafı veya sorumlusu değildir. Ağır ruhsal bozukluk, psikoterapi gerektiren bir durum, ilaç tedavisi gerektiren psikiyatrik sorun, intihar eğilimi ve sair özellikler taşıyan bir düşünce ve eylemde bulunan danışanların üyeliği derhal sona erdirilir. Gerekmesi halinde gerekli ihbar/bildirimler yapılır. İyi ki Sen, yanlış/yanıltıcı kişisel bilgiler sunan danışanlar hakkında yasal işlem yapma hakkını kullanabilir.
 7. Danışan ve Danışman, İyi ki Sen sitesi üzerinden kendi aralarında yaptıkları görüşmelerin ses ve video kaydını, bir suretini alamaz ve bunu üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda ihlal eden tarafın site ile ilgili üyeliği ve yetkileri derhal iptal edilir. İyi ki Sen, bu durumda oluşacak tüm zararlar ile ilgili tazminat talebinde bulunabilir.
 8. Danışan, İyi ki Sen sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait kayıtların 10 yıl süreyle saklanacağı ve gerekli durumlarda delil olarak kullanılabileceğini, yasal merciiler tarafından talep edilmesi durumunda verilerin paylaşılacağını kabul ve beyan eder.
 9. İyi ki Sen site üzerindeki hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için belirli bir süre durdurabilir. Bu durum ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Teknik bakım ve gereklilik nedeniyle hizmetlerin durdurulduğu saatte Danışan’ın randevusu var ise randevu tarihi Danışan ve Danışman’ın uygun olduğu bir tarih ve saate ertelenir ya da Danışan tarafından ödenen ücret Danışan’a iade edilir.
 • İyi ki Sen işbu kullanım sözleşmesi uyarınca her zaman danışanlarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahiptir.
 • Danışan, İyi ki Sen sitesine erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup İyi ki Sen hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten / hizmetleri kullanamamaktan dolayı İyi ki Sen’i sorumlu tutamaz.
 • Çevrimiçi danışman ile anlık görüşme yapmak için randevu almış bir Danışana 24 saat içinde cevap verilmemesi halinde İyi ki Sen’in takdirine bağlı olarak, aynı uzmanlık alanında bulunan yeni bir danışman önerilecektir.
 • İyi ki Sen, Danışan’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren hizmet sunumuna kadar hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının olduğunu taahhüt eder. Danışan’ın cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kendi onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi dolmadan ifa edilmiş hizmete ilişkin sözleşmeler için Danışan cayma hakkını kullanamayacaktır.
 • Taraflar, işbu sözleşme ile ilgili aralarında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkta İyi ki Sen’in resmi defter ve ticari kayıtları ile bilgisayar kayıtları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 • Danışanın İyi ki Sen’e üyelik kaydı yapması kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme danışanın siteye üye olması anında akdedilmiş ve aynı anda yürürlüğe girmiştir.
 • İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda T.C. İstanbul Merkez (Çağlayan)Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Deprem İle İlgili Psikolojik İlk Yardım Desteğine İlişkin Özel Şartlar

 1. 02.2023 tarihinde Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde etkisini gösteren depremden etkilenen (depremzede, depremzede yakınları ve arama kurtarma çalışmalarında görev alan kişiler) kişilere verilecek olan psikolojik ilk yardım desteğine ilişkin koşulların belirlenmesine yönelik olarak düzenlenmiştir.
 2. Verilecek olan bu hizmet tamamen ücretsiz olup İyi ki Sen ya da Danışman, verilecek olan bu hizmet için herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır.
 3. Deprem ile ilgili psikolojik ilk yardım desteği hizmeti talep edilmesine rağmen, hizmet verilmeye başlandığında başvuru nedeninin depremle ilişkili olmadığının tespiti halinde görüşme sonlandırılacaktır.
 4. Danışan, Platform üzerinden randevu alınması akabinde İyi Ki Sen çağrı merkezi tarafından aranarak şikayet/başvuru nedeni hakkında kısa bilgi alınarak randevu teyidi yapılır.
 5. Özel şartlar başlığı altında belirtilmeyen diğer hususlarda Kullanıcı Sözleşmesi başlığı altında hükümler geçerli olacaktır.
 6. Kişiler, dilediği zaman deprem ile ilgili psikolojik ilk yardım desteği almayı sonlandırabilir.
 7. İyi ki sen, dilediği zaman deprem ile ilgili psikolojik ilk yardım desteğini tek taraflı olarak sonlandırabilir.
Görüşmeyi Başlat
Canlı Destek - İyi ki Sen
Merhaba,

Alanında uzman psikolog ve diyetisyenler ile online görüşme planlamak için danışman profil sayfalarındaki "Randevu Al" butonunu kullanabilirsiniz.

Whatsapp üzerinden İyi ki Sen canlı destek ekibimize ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz.