Sosyal Anksiyete (Fobi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Psikoloji

Sosyal Anksiyete (Fobi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

2023 Görüntülenme 04/09/2023

Sosyal anksiyete diğer insanlarla etkileşim sırasında ortaya çıkabilen bir kaygı bozukluğu durumudur. Özellikle toplumsal yaşamda kalabalıklar arasında kendini gösteren sosyal anksiyete ergenlik veya çocukluk zamanında kendini göstermeye başlayabilir. Sosyal anksiyeteye sahip kişiler sosyal ortamlarda kendilerini rahat ifade edemezler, gergin ve rahatsız hissedebilirler. Dışarıdan bakıldığında bu kişiler içe dönük, asosyal, utangaç, sessiz, ilgisiz ve mesafeli kişiler olarak tanımlanabilir. Sosyal anksiyeteye sahip kişiler arkadaş edinmekte zorlanabilir ve sağlıklı iletişim kuramayabilirler.

Sosyal Anksiyete Nedir?

Sosyal fobi kişinin diğer bireylerle iç içe olduğu toplumsal ortamlarda sosyal performans durumlarında sürekli olarak korku ve endişe halinde olması durumudur. Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da bilinen sosyal fobiye sahip bireyler topluluk içerisinde yargılanmaktan da korktukları için öz bilinç kaybına da uğrayarak yoğun utanç duyabilirler. Sosyal anksiyete, olağan hayatta herkesin karşılaşabileceği gergin olma durumundan çok daha ciddidir. İş yerinde sunum yapmak, iş başvurusuna gitmek, kalabalık bir ortama dahil olmak bireylerde gerginliğe sebep olabilir, ancak sosyal anksiyete bozukluğunda bu gerginlik bireyi olaylardan koparacak seviyeye getirebilir. Bu rahatsızlık bireyin işine, okulun ve insan ilişkilerine ciddi anlamda zarar verebilir.

Sosyal Anksiyete Krizi Belirtileri Nelerdir?

Ağır sosyal fobi bireylerin diğer bireylerle iletişim kurması veya başkası tarafından incelenmesi gereken durumlarda psikolojik ve fiziksel olarak yoğun tepkiler vermesi ve bu tepkilerin sürekli olarak devam etmesi olarak açıklanabilir. Bununla birlikte sosyal fobiye sahip bireyler topluluk içerisinde sürekli olarak korku, endişe ve gerginliğin etkisi altında kalırlar. Sosyal anksiyete bireyler üzerinde psikolojik, fiziksel, davranışsal ve duygusal bozukluklara sebep olabilir. Sosyal anksiyete belirtileri duygusal ve fizyolojik olabilir. Belirtiler arasında şunlar yer alır:

 • Korku ve sinir
 • Yüzde kızarıklık
 • Kalpte çarpıntı
 • Aşırı terleme
 • Boğaz ve ağız kuruluğu
 • Nefes darlığı
 • Karın ağrısı veya mide bulantısı
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı veya göğüste sıkışma
 • Görmede bulanıklık
 • İdrara çıkma isteği

Psikolojik Belirtiler

 • Yetersiz hissetme
 • Özgüven eksikliği
 • Utangaçlık
 • Göz temasından kaçınma
 • Sosyal ortamdan bir an önce uzaklaşma isteği
 • İnsanlar tarafından izlendiğin düşünme

Davranışsal Belirtiler

 • Vücudun belirli bölgelerinde aşırı terleme
 • Tuvalete çıkma isteği
 • Sosyal ortamdan uzaklaşma isteği
 • Strese bağlı olarak sürekli hareket etme, yerinde duramama
 • Bacaklarda sürekli olarak hareketlilik
 • Yüzde kızarıklık
 • Nefes darlığı ve boğaz kuruluğu

Duygusal Belirtiler

 • Sürekli olarak korku ve endişe içinde olmak
 • Çevresindeki insanları kırdığını veya kırabileceğini düşünmek
 • Hata yapmaktan çekinmek
 • Ortamda istenmediğini düşünmek

Sosyal Anksiyete Nedenleri Nelerdir?

Sosyal anksiyete bozukluğu nedenleri arasında pek çok unsur bulunur. Sosyal fobinin başlamasında ve devam etmesinde özellikle ebeveynlerin tutumu ve yetiştirme tarzları oldukça önemlidir. Aşırı koruyucu, mükemmeliyetçi, kıyaslayıcı ve fazla kontrolcü davranışlar bireyin kendini yetersiz ve değersiz hissetmesine sebep olabilir. Sosyal anksiyeteye sahip bireylerde otonom sinir sisteminde tehdit algılanmakta ve aşırı uyarılma gerçekleşmektedir. Sosyal fobinin nedenleri arasında sosyal, psikolojik, fizyolojik, genetik ve çevresel birçok etmen rol oynar.

Genetik ve Çevresel Faktörler

Anksiyete bozukluklarının baskın nedenlerinden birisi de ailesel kümelenmedir. Genetik faktörle, birey daha doğmadan ailesinden gen aktarımıyla bu kaygı bozukluğu rahatsızlığına sahip olabilir. Kaygı bozukluğunda ailesel benzerliğin genetik ve çevresel kaynaklarındaki sorunlar çözülerek anksiyetenin aile içi geçişi engellenebilir. Bireyin sosyal hayatını sürdürdüğü okul, iş ve ev hayatı çevresel faktörler arasında yer alır. Bireyin iş hayatında sürekli olarak yetersiz hissettirilen, okul hayatında devamlı olarak dışlanan ve aile içinde mükemmeliyetçi ve aşırı koruyucu olarak yetiştirilen bireylerde sosyal fobinin görülmesi olasıdır.

Travmatik Olaylar

Sosyal anksiyetenin nedenlerinden birisi de travmatik olaylardır. Bireyi aşırı korkutan, korkutmanın da ötesinde onu dehşet ve çaresizlik içinde bırakan ve bu beklenmedik sarsıcı olayların yol açtığı ruhsal sorunlar travmalara sebep olabilir. Kişinin özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı toplum içinde yaşama ve kendini ifade etmeyle ilgili sarsıcı olaylar erişkinlik sürecinde sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Kişinin sosyal bir ortamda yaşadığı küçük düşürücü veya derin korku ve endişe yaratacak bir olayı tecrübe etmiş olması onda travmatik bir durum oluşturabilir. Birey bu travmatik olayın etkisinde kaldığı sürece her sosyal ortama girdiğinde bu travmanın etkisini yaşamaya devam edebilir.

Sosyal Anksiyete Atağı Nasıl Ortaya Çıkar?

Sosyal fobi neden olur sorusunun cevabında pek çok unsur bulunur. Sosyal anksiyete atağının ortaya çıkmasında çevresel, genetik ve sosyal etkenlerin karmaşık etkileşiminden kaynaklanır. Sosyal anksiyetenin ortaya çıkmasında kalıtımsal özellikler oldukça önemli bir yere sahiptir. Örneğin beyindeki amigdala adı verilen bölgenin korku tepkisini kontrol etmede rol oynadığı kabul edilmektedir. Doğuştan normalden daha fazla aktif bir amigdalaya sahip bireylerde korku tepkisini kontrol edememekle birlikte anksiyete atağı da görülebilir. Genetik faktörler kadar öğrenilmiş davranışlar da atağın ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Öğrenilmiş davranışlarda ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumu büyüme ve gelişme aşamasındaki rolü büyüktür. Aşırı korumacı ve mükemmelliyetçi ebevenylere sahip bireylerin sosyal anksiyeteye sahip olabileceği düşünülmektedir. Sosyal hayatta yaşanılan utanç verici veya rahatsız edici bir olay bireyler üzerinde travmatik etki bırakabilir. Bu da sosyal fobinin oluşmasına neden olabilir. Bireyin stresli bir işte çalışması, sağlıklı bir sosyal çevreye sahip olmaması, baskıcı ve endişe uyandırıcı bir aile ortamında yaşaması da olumsuz deneyimleri beraberinde getireceğinden sosyal anksiyete atağının ortaya çıkmasına neden olabilir. Alay edilme, aşağılanma, yetersiz hissettirilen bireylerin sosyal anksiyete bozukluğuna daha yatkın olduğu gözlemlenmektedir.

Sosyal Fobi Nasıl Anlaşılır?

Sosyal fobi, bireyin yaşamındaki insanlar tarafından eleştirilmekten toplumsal hayatta göz önünde olmaktan ve iletişim kurmaktan dolayı yaşadığı yoğun kaygı ve korku durumudur. Sosyal fobiye sahip bireyler, anormal bir korku ve endişe duyarlar. İş görüşmesi yaparken, topluluğa konuşma yaparken, mülakata giderken sosyal fobiye sahip bireyler işlerini aksatabilecek derecede bir gerginliğe sahip olur. Sosyal fobinin birey üzerinde fizyolojik, davranışsal ve duygusal pek çok etkisi vardır. Yüzde kızarma, aşırı terleme, göz teması kurmadan kaçınma, ortamdan uzaklaşma isteği, boğazda kuruluk, aşırı korku ve stresin altında kalma gibi pek çok durum sosyal fobinin habercisidir.

Sosyal Anksiyeteyi Tetikleyen Unsurlar Nelerdir?

Sosyal anksiyeteyi tetikleyen unsurlardan bahsetmeden önce sosyal anksiyete ne demek sorusunu cevaplamak gerekir. Sosyal anksiyete bireyin korku ve endişe altında kalarak toplumsal yaşamının olumsuz etkilendiği bir kaygı bozukluğu rahatsızlığıdır. Sosyal anksiyete genetik faktörlerle bireye aktarılabileceği gibi çevresel etkenlerle de tetiklenebilir.

 • Kalabalık yerlere girmek
 • Birileriyle buluşmak
 • Sosyal çevrede başkalarına tanıtılmak
 • İş yerinde sunum yapmak
 • Mülakata katılmak
 • Önemli sınavlara girmek
 • Ortak alanlarda yer almak
 • Kalabalık yerde yemek yemek
 • Kamuya açık yerlerde telefon görüşmesi yapmak
 • Performans sergilemek
 • Yalnız olarak bir etkinlik yapmak

Sosyal Etkileşimlerdeki Zorluk ve Kaygı Durumları Nelerdir?

Sosyal yaşamın getirdiği insan ilişkileri, ortak alanları kullanmak sosyal fobiye sahip bireyler için oldukça zorlayıcı olabilir. İş hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde, özel hayatta diğer bireylerle iletişim kurarken sosyal fobiye sahip bireyler oldukça çekingen davranırlar. Ortamdaki istenmeyen kişi olduğunu düşünerek bir an önce o ortamdan ayrılma arzusuna sahiptirler. Kalabalık ortamlarda herkesin onu izlediğini düşünürler. İnsanlarla konuşurken göz teması kurmaktan kaçınırlar. İş hayatının bir parçası olan kalabalığa sunum yaparken yoğun stres yaşama, korku ve endişe duyma zorluklar arasında yer alır. Yine kalabalık bir ortamda bireyin diğer bireylere tanıtılması sırasında duyulan yoğun kaygı da sosyal etkileşimdeki zorluklar arasında yer alır.

Sosyal Anksiyete (Fobi) Tanısı Nasıl Konur?

Sosyal fobi tanısının konulmasında bireyin gösterdiği belirtiler oldukça işe yarardır. Ancak öncelikle uzman bir hekim tarafından fiziksel muayene yapılması gerekir. Rahatsızlığın tıbbi bir durum olabileceği ya da herhangi bir ilacın yan etkisi olabileceği şüphesi değerlendirilmelidir. Belirtilerin hangi sıklıkla ve hangi durumlarda kendini gösterdiğinin ortaya çıkması için bireye çeşitli sorular yöneltilir. Daha sonrasında doktor, bireyden sosyal kaygı semptomlarının yer aldığı çeşitli anketleri doldurmasını talep eder. Sosyal fobi testleri de yine anksiyete tanısının konmasında oldukça işe yarardır. Tüm bunların akabinde doktor bu belirtilerin herhangi bir ilaç veya madde bağımlılığı ile ilgisi olmadığını ve bu yoğun kaygıların sosyal yaşamda ortaya çıktığına dair izleri arayacaktır.

Sosyal Fobi Testi Var mıdır?

Sosyal anksiyete testi bireyin sosyal fobi belirtileri göstermesiyle birlikte sosyal fobi olup olmadığından emin olmak için yapılan testlerdir. Sosyal anksiyete ölçeği sosyal fobinin seviyesini ölçme noktasında oldukça önemlidir. Belirli sayıda sorulardan oluşan bu testler bireylerin korku veya kaçınma davranışlarını gerçekleştirdikleri sosyal durumlarla ilgilidir. Bir çeşit anket olarak hazırlanan bu psikolojik testler ile bireyin farklı durumlarda açığa çıkan duygu ve davranışları test üzerinde görünür olur. Böylece tam olarak teşhis konulabilir. Sosyal fobiyi açığa çıkaracak yeterli ve nitelikli sayıda sorular ile tanı konularak sosyal anksiyete tedavisine başlanabilir.

Sosyal Anksiyete Tedavi Türleri Nelerdir?

 • Psikolojik danışma
 • Psikotepinin bir türü olan bilişsel davranışçı terapi
 • İlaç tedavisi

Psikoterapi

Sosyal fobi nasıl geçer sorusuna verilecek en etkili cevaplardan birisi de psikoterapidir. Çoğu zaman psikoterapi sosyal fobiye bağlı olarak görülen semptomlarda olumlu cevap vererek bireyde iyileşmeye yol açar. Terapi sırasında birey, durumlara verdiği tepkileri gözlemleme şansı bularak bu olumsuz tepkilerle nasıl başa çıkacağını ve bu düşüncelerden nasıl sıyrılacağını öğrenir. Sosyal yaşamda kendine karşı güven kazanmaya yönelik beceriler geliştirir. Psikoterapinin en etkili türlerinden birsi olan bilişsel davranışçı terapi hem bireysel hem de grup halinde yapıldığında olumlu sonuçlar verebilir. Birey, sosyal ortamda kendine güveni kazanmak için beceri eğitimine ve rol yapma oyunlarını da deneyimleyebilir. Zaman zaman maruz kalma pratiği yapmak, bireyin endişeleri ile başa çıkmasını kolaylaştırabilir.

İlaç Tedavisi

Sosyal fobi tedavisi noktasında ilaç tedavisi de başvurulan yöntemler arasında yer alır. Sosyal anksiyete belirtileri için bireye en uygun ve en az yan etkiye sahip doğru ilacı bulabilmek için farklı antidepresan türü denemek uzman hekim tarafından gerekli görülebilir. Hekim yan etkiyi en aza indirmek için ilk zamanlar dozu düşük tutabilir, zamanla yavaş yavaş tam doza çıkılabilir. İlaç tedavisinden olumlu yanıt süresi; kişiye, rahatsızlığın durumuna ve ilaca göre değişebilir. İlaç tedavisinden ilaçların hızlı tepki göstermelerine dikkat edilmelidir. Belirtilerin hızlı bir şekilde kaybolsa bile bu ilaçlar bağımlılığa ve uyuşukluğa sebebiyet verebilir. Bazı durumlarda psikoterapi ve ilaç tedavisi eş zamanlı olarak yürütülebilir.

Sosyal Anksiyete (Fobi) Hangi Yaşlarda Görülür?

Sosyal fobi, alt tipine göre değişiklik göstermekle birlikte ergenlik döneminde kendini göstermeye başlayabilir. 10-17 yaş aralığı ergenlik dönemini ifade eder. Hastaların yüzde kırkında sosyal fobinin başlangıç yaşının 10’un altında olduğu gözlemlenir. Hataların yüzde doksan beşinde ise başlangıç yaşı 20’nin altında seyreder. Okul fobisi olan çocukların ilerleyen zamanlarda bu fobinin sosyal fobiye dönüşebileceğine dair çeşitli çalışmalar mevcuttur. Sosyal anksiyete bozukluğunun genel olarak 13 yaş civarında ortaya çıktığını söylemek mümkündür.

Sosyal Anksiyete Belirtileri Yaşlara Göre Değişir Mi?

Sosyal anksiyete belirtileri yaşa, çevreye ve sosyal ortama göre farklılık gösterebilir. Okula yeni başlayan 7-8 yaşındaki çocuklarda anksiyete belirtileri anne ve babadan kopamama, okula gitmek istememe ve okuldaki diğer öğrencilerle sağlıklı iletişim kuramama olarak kendini gösterir. Okul öncesi çocuklarda ise anksiyete belirtileri yine anne ve babaya aşırı bağlanma ve onlardan kopamama olarak kendini gösterir. Çocukların arkadaşlarından çok oyuncaklarına bağlanması ve kendi oyun dünyasında kaybolması da yine sosyal anksiyete belirtileri arasında yer alır.

Sosyal Fobi Hangi Kişilik Özelliklerinde Görülür?

Sosyal fobiye sahip bireyler sosyal yaşamda kendini ifade edemedikleri ve toplum içinde yoğun kaygı ve korku duyguları yaşadıkları için genellikle kendi dünyasına kapanma ve güvenli hissettikleri yerlerde olma eğilimindedir. Dolayısıyla karakter olarak çekingen, utangaç, sakin ve asosyal bireyler, sosyal fobiye sahip olma eğilimindedir. Özellikle asosyal bireyler sosyal hayata karışmadıkları ve diğer insanlarla iletişime geçmedikleri için sosyal anksiyete belirtileri gösterebilirler. Yine depresif kişilerde de sosyal anksiyete görülebilir. Depresyona yatkın kişiler güvenli alanlarından çıkmayı tercih etmedikleri için sosyal yaşamda aktif değillerdir. Dolayısıyla bu da sosyal fobinin açığa çıkmasına neden olabilir.

Sosyal Fobi (Anksiyete) Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Sosyal fobi ciddi bir kaygı bozukluğu rahatsızlığıdır. Tedavi edilmediği durumlarda bireyin sosyal yaşamını ve iş yaşamını büyük ölçüde olumsuz etkiler. Yoğun korku ve endişe duyulan bu kaygı bozukluğunda bireyler kendilerini yetersiz görmekte, toplum içerisinde kendisini ifade edez. Anksiyete tedavi edilmediğinde panik atağa dönüşebilir. Bireyin arkadaşlık ilişkileri zarar görebilir. İş hayatı ve özel hayatı olumsuz etkilenebilir. Sosyal ilişkilerin bozulmasıyla birlikte birey depresyona, alkol ve madde kullanıma sürüklenebilir.

Sosyal Anksiyete Nasıl Önlenir?

Sosyal anksiyete bozukluğu zihinsel bir durumdur. Kronikleşmiş bu durumu önlemek bireyin elindedir. İlaç ile birlikte psikotereapi bu konuda size yardımcı olabilir. Böylelikle sıkıntı hissedilen durumlarla başa çıkma becerileri geliştirilebilir. Sosyal fobi yenme egzersizleri anksiyete ataklarını önlemek için oldukça etkilidir. Sosyal fobi yenme egzersizleri arasında nefes kontrolü, günlük basit egzersizler, planlama yapmak, meditasyon yapmak, sık sık cesaretlendirici sözler sarf etmek yer alır. Basit yöntemlerle ve çeşitli egzersizlerle sosyal anksiyete atakları önlenebilir.

Sosyal Anksiyete İle Başa Çıkmak İçin Neler Önerilir?

Sosyal anksiyete krizi bu kaygı bozukluğuna sahip bireylerin hayatını pek çok açıdan olumsuz etkilemektedir. Sosyal anksiyeteyle başa çıkmak için psikoterapi veya ilaçla tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Sosyal fobiye sahip bireylerin yapacağı basit egzersizler de anksiyete ile başa çıkmada oldukça faydalıdır. Düzenli olarak egzersiz yapmak serotonin hormonu gibi pek çok farklı hormonu aktive edeceğinden bireyin daha özgüvenli ve sakin olmasına yardımcı olur. Sosyal anksiyeteyi tetikleyen durumlardan birisi olan topluluk önünde sunum yapmadan önce bireyin bu sunuma hazırlanarak gitmesi ve gerekirse sunumu birkaç kez prova etmesi o an oluşacak kaygı ve korku seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Yine sosyal anksiyete atağı sırasında nefesi kontrol altında tutmak ve nefes egzersizleri yapmak da anksiyete ile başa çıkma noktasında yardımcı olur.

Sosyal Fobi Farklı Psikolojik Hastalıkların Oluşumunu Etkiler mi?

Sosyal fobiye sahip olan bireylerin depresyona daha yatkın olduğu görülür. Sosyal yaşamın sunduğu avantajlardan yararlanamamak, kız veya erkek arkadaşlar edinememek, işinde istediği kariyere ulaşamamak gibi pek çok durum bireyi depresyona sürükleyebilir. Birey depresyonun getirdiği olumsuz durumları alkol veya maddeye sığınarak aşmaya çalışabilir. Bu da beraberinde alkol ve madde bağımlılığına sebep olabilir.

Sosyal fobiye sahip bireyler panik atak hastası olmaya eğilimlidir. Sosyal yaşamın içinde anksiyete yüzünden var olamayan bireylerde agorafobi hastalığı da görülebilir. Agorafobi, sosyal fobi gibi bir kaygı bozukluğudur. Agorafobisi olan birey bildiği veya güvende hissettiği ortamlardan ayrılmaktan korkar. Bu kişi için yeni bir ortama girmek oldukça zordur. Şiddetli vakalarda bireyler evini tek güvendiği yer olarak görür ve çok uzun süre dışarı çıkma ihtiyacı hissetmeden evinde yaşayabilir.

Sosyal fobinin sebep olduğu fiziksel etkilerin şiddetlenmesiyle birlikte bireyde sağlık sorunları da baş gösterebilir. Sosyal fobiyle gelen yoğun stres kalp ve akciğer hastalıklarına davetiye çıkarabilir.

Sosyal Fobi ve Kariyer

Sosyal anksiyeteye sahip bireylerin sosyal ortamlardan kaçtığı sıklıkla görülür. Bu kişiler çoğu zaman kendilerini güvende hissettikleri alışılmış yerlerde olmayı tercih eder. Yeni bir ortam ve özellikle kalabalık ortamlar sosyal fobiye sahip kişiler için oldukça rahatsız edicidir. Bir yere kadar bu bireyler sosyal fobisini fark edemeyebilir. Ancak iş hayatına gelindiğinde terfiler ve pozisyon değişikliğiyle birlikte bireyler ister istemez yeni ortama geçebilir. Toplantılarda sunum yapılması, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin sıklaşması gibi sosyal yaşamın yoğunlaştığı durumlarda bu bireyler oldukça zorlanmakta ve sosyal fobi belirtileri daha da yoğun bir hale gelmektedir. Bu noktada bireyler yardım almalıdır.

Sosyal Fobisi Olan Kişilerde Başarı

Sosyal fobi, bireylerin başarısını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Sosyal fobi belirtileri arasında yer alan bireyin kendini sürekli olarak yetersiz görmesi ve kendine güvenmemesi gibi durumlar kişinin başarıya ulaşamamasına veya daha geç ulaşmasına neden olabilir. Normalde daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşabilecekken birey; sosyal anksiyete yüzünden yaşam kalitesini düşürmekte, iş ortamında iş arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kurulamadığı için kendi başarısını aşağı çekmektedir.

Sosyal fobi nasıl teşhis edilir?

Sosyal fobi teşhisi koyabilmek için bu konuda uzmanlaşmış kişiler bireylere pek çok farklı soru yöneltir. Yöneltilen bu sorular sayesinde birey hakkında detaylı bilgiler elde edilir. Teşhis konulabilmesi için bireyin en az altı aylık bir süre boyunca anksiyete belirtilerini göstermesi beklenir. Kaygı bozukluğundan bahsedebilmek için bu belirtilerin geçici değil sürekli ve düzenli olarak gerçekleşmesi aranır. Sosyal fobi teşhisi konulmasında anket şeklinde olan ve belirli sayıda nitelikli sorunun yer aldığı sosyal fobi testleri de teşhiste oldukça önemli bir yere sahiptir.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu ile Diğer Anksiyete Bozuklukları Arasındaki Farklar

Sosyal anksiyete bozukluğunda birey diğer bireyler tarafından olumsuz görüleceğini düşünmekte ya da toplum içerisinde küçük düşürülerek kendisiyle alay edileceğinden korkmaktadır. Sosyal anksiyete bozukluğu aşırı utangaçlık, kalabalıklardan çekinme olarak da ifade edilebilir. Dolayısıyla bu bireyler bir an önce kendilerini güvende hissettikleri sosyal yaşamdan kopuk bir yere geçmek ister. Hastalık ciddi safhalara geldiğinde birey tüm sosyal ortamlardan uzak durmak ister hale gelmektedir.

Sosyal Anksiyete ve Kariyer İlişkisi Nasıldır?

Sosyal anksiyete bireyin kendisine olan özgüvenini de zedelediğinden kariyer konusunda da olumsuzluklar meydana getirebilmektedir. İş toplantıları, yurt dışı seyahatleri, iş görüşmeleri, mülakatlar gibi pek çok sosyal ortam sosyal anksiyetesi olan kişiler için bir kabusa dönüşebilmektedir. Kariyerde yükselmek için gerekli olan bu durumlarda bireyin fiziksel ve duygusal belirtileri göstermeye başlamasıyla birlikte bireyin başarısı da olumsuz etkilenmektedir.

Sosyal Anksiyete Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal Anksiyete Kronik midir? 

Bireylerin hayatlarını oldukça olumsuz etkileyebilen sosyal anksiyete uzun süreli bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediğinde bu rahatsızlık devam eder. Dolayısıyla sosyal anksiyete kronik bir rahatsızlıktır.

Sosyal fobi çoğunlukla hangi yaş döneminde başlar? 

Sosyal fobi genellikle bireylerin sosyal yaşamının şekillendiği ve insan ilişkilerinin arttığı ergenlik döneminde başlar.

Sosyal anksiyete ne iyi gelir? 

Sosyal anksiyeteyi düzenli yapılan spor ve nefes egzersizleri, meditasyon yapmak, takım oyunlarında yer almak, insanlarla iletişim kurmaya özen göstermek gibi pek çok etkinlik iyi gelebilir.

Sosyal anksiyete nasıl yenilir?

Sosyal anksiyete tedavi süreci bireyin durumuna ve bulunduğu çevreye göre değişiklik gösterebilir. En etkili tedavi yöntemleri arasında yer alan psikoterapi anksiyeteyi yenmede yardımcı olur. İlaç tedavisi de yine başvurulan tedavi yöntemleri arasında yer alır.

Paylaş
Görüşmeyi Başlat
Canlı Destek - İyi ki Sen
Merhaba,

Alanında uzman psikolog ve diyetisyenler ile online görüşme planlamak için danışman profil sayfalarındaki "Randevu Al" butonunu kullanabilirsiniz.

Whatsapp üzerinden İyi ki Sen canlı destek ekibimize ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz.